Yucatec Greetings

YucatecEnglish
Oolaj!Hello!
Ma'alob sáastal!Good morning!
Ma'alob ja'atskab k'íin!Good morning!
Ma'alob chúumuk k'íin!Good midday!
Ma'alob k'íin!Good day!
Ma'alob chíinil k'iin!Good afternoon
Ma'alob oknak k'íin!Good evening!
Ma'alob áak'ab!Good evening!
Back